Akodo Kakushin

Akodo Bushi

Description:
Bio:

Akodo Kakushin

A Minor Inconvenience Majushi