Doji Shuichi

Asahina Shugenja

Description:
Bio:

Doji Shuichi

A Minor Inconvenience Majushi