Shosuro Masao

Shosuro Infiltrator

Description:
Bio:

Shosuro Masao

A Minor Inconvenience Majushi